Hasta Hakları

Yayınlama Tarihi >>

HASTA HAKLARI


Özel Davraz Yaşam Hastanesi sağlık görevlileri ve diğer çalışanları, haklarınızın bilincinde olup size saygıyla hizmet sunarlar.

Hastanemiz size aşağıda açıklanan haklarınızı sağlamaktadır:


> Saygın bir hizmet almak,


> Hastanede yattığınız süre içerisinde hastalığınızla, tedavinizle ve aldığınız hizmetle ilgili tüm bilgilerin gizli kalmasını istemek,


> Tedavinizden sorumlu doktor ve yardımcı sağlık personelini seçmek ve tanımak,


> Durumunuz hakkında bilgi için talepte bulunmak ve anlayabileceğiniz bir şekilde buna ulaşmak,


> Mahremiyetinize saygı gösterilerek, tıbbi işlemlerinizin gizlilik içerisinde yürütülmesini istemek,


> Rızanız (onamınız) olmaksızın ve verdiğiniz rızaya uygun olmayan tıbbi işleme tabi tutulmamak,


> Tedavinizle ilgili kararlara katılmak,


> İstediğinizde tedaviyi reddetme ve/veya durdurma hakkını kullanmak,


> Hasta dosyanız içindeki tüm bilgilere ulaşabilmek,


> Ağrınız olursa giderilmesi ile ilgili tedavi girişimlerinde söz sahibi olmak,


> Kültürel, dini inanç ve ruhsal durumunuza saygı gösterilmesini beklemek,


> Faturanızı gözden geçirmek ve bununla ilgili olan sorunlarınız için bir açıklama istemek,


> Hastanemizce belirlenen kurallara uygun olarak ziyaretçi kabul etmek,


> Hastanın genel durumuna göre refakatçı bulundurmak,


> Özel Davraz Yaşam Hastanesi’nde hizmet aldığınız süre içerisinde, bir hasta olarak yaşamış olduğunuz deneyimlerle ilgili veya klinik/hastane yönetimi ve sağlık personeli ile ilgili endişelerinizi çekinmeden anlatmak veya şikayetlerinizi bildirmek,


> Hasta Hakları Birimi’ne başvurarak şikayetlerinize veya sorularınıza cevap alabilmek,HASTA ve YAKINLARININ SORUMLULUKLARI


Özel Davraz Yaşam Hastanesi'nde en iyi hizmeti alabilmek için siz ve yakınlarınız, haklarınız kadar sorumluluklarınız olduğunu da bilmelisiniz.

Sorumluluklarınız:


> Yakınmalarınız, daha önce geçirdiğiniz hastalıklar, varsa kullandığınız ilaçlar ve sağlığınız ile ilgili tüm bilgileri eksiksiz olarak bildirmek,


> Tedaviniz ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemek, anlaşılmayan hususları sormak,


> Sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerinizdeki değişiklikleri zamanında bildirmek.


> Tedaviyi reddetme veya tedavi planına uymamaktan kaynaklanan sorumlulukları kabul etmek,


> Tedavi ve tedavi düzenini etkileyecek bütün klinik kurallara uymak,


> Sağlık güvenceniz tarafından karşılanmayan ek ödemelerinizi veya ücretli hasta iseniz tüm ödemelerinizi zamanında yapmak,


> Çevrenizdekilere, diğer hastalara ve personele saygı göstermek,


> Randevulara uymak ve değişiklikleri zamanında ilgili yerlere bildirmek, 


> Bilinci açık ve planlı yatışı yapılan hastaların tıbbi gereksimi dışında yanında bulundurduğu eşyaların kendi sorumluluğunda olduğunu bilmek ve buna göre tedbir almak,


> Tıbbi gereksinim ve hastane idaresinin izin verdiği haller (traş makinesi v.b.) dışında yanıcı, yakıcı, parlayıcı madde bulundurmamak ve elektrikli alet kullanmamak,


> Hastanenin ziyaretçi politikasına ve diğer kurallarına (Fiziksel veya sözlü saldırıda bulunmak, sigara, alkol veya diğer kullanılması yasak maddeler kullanmak, silah olabilecek herhangi bir şeyi taşımak yasaktır) uymaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirmeye buradan ulaşabilirsiniz